درباره انجمن |نظر سنجی |عضویت در انجمن |
آمار بازدید
بازدید امروز : 125
بازدید کل : 81055
کاربران آنلاین : 1
بازدید این صفحه : 1034
صفحه اصلی > گروه تبریز
.: گروه تبریز

دانشکده دندانپزشکی تبریز در سال 1365 تاسیس شد و فعالیت آموزشی خود را در مهر ماه سال 1366 با پذیرش 45 نفر دانشجو در رشته دکترای دندانپزشکی آغاز نمود. در ابتدا دانشجویان مقطع علوم پایه در محل ساختمان قدیمی دانشکده پزشکی تبریز (دانشکده پیرا پزشکی فعلی) و دانشجویان دوره کلینیک در مرکز آموزش بهداشتکار دهان و دندان و با حضور متخصصان و مربیان آن مرکز مشغول به تحصیل بودند. اولین دوره دانشجویان در سال 1371 از این دانشکده فارغ التحصیل شدند.

در اردیبهشت ماه سال 1374 ساختمان جدید دانشکده دندانپزشکی تبریز با مساحتی بالغ بر 22000 متر مربع و مجهز به بخش بیمارستانی 25 تختخوابی ، با راه اندازی بخش های جراحی دهان و فک و صورت، پریودنتیکس، اندودنتیکس، دندانپزشکی ترمیمی، رادیولوژی دهان و فک و صورت، آسیب شناسی دهان، پروتزهای دندانی ثابت، پارسیل متحرک و کامل، بیماری های دهان و تشخیص، دندانپزشکی کودکان و ارتودنسی افتتاح گردید.

دانشکده دندانپزشکی تبریزاز سال 1379 پذیرش دانشجو در مقطع دکترای تخصصی را در سه رشته آغاز کرد و در حال حاضر فعالیت آموزشی خود را در هفت رشته تخصصی ادامه می دهد.

از بدو تاسیس دکتر زهتاب فرد، دکتر دیباج، مرحوم دکتر لک، دکتر یزدانی و دکتر میرزا کوچکی ریاست دانشکده را به عهده داشته اند و همزمان با شروع سال تحصیلی 1385 این مسئولیت به آقای دکتر امین آبادی واگذار شده است.

تاریجچه تشکیل بخش اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی تبریز بخش اندودنتیکس دانشکده در سال 1366 همزمان با تشکیل دانشکده دندانپزشکی به سرپرستی جناب آقای دکتر قربان زاده شروع به کار نمود.

در حال حاضر اعضای فعال در این بخش 4 استادیار و 3 دانشیار بوده که به ترتیب (سابقه کاری) : دکتر سعید رحیمی (دانشیار) ، دکتر شهریار شاهی (دانشیار)، دکتر مهرداد لطفی (دانشیار ) ، دکترحمید رضا یاوری(استادیار ) ، دکتر وحید زند(استادیار)، دکتر سحر شکویی (استادیار ) و دکتر محمد فروغ ریحانی (استادیار) می باشند.

در حال حاضر مدیریت گروه و معاونت پژوهشی دانشکده را جناب آقای دکتر شاهی برعهده دارند و جناب آقای دکتر رحیمی معاون اداری و مالی دانشکده می باشند.

بخش اندودنتیکس شامل 2 بخش عمومی و تخصصی می باشد. بخش مجهز به 32 یونیت فعال ، دستگاه RVG و دستگاههای رادیوگرافی ، موتورها و سرانگل های روتاری، Apex locator ، دستگاه آبچورا II ،3 دستگاه کامپیوتر on line ، پروژکتور میباشد.همچنین در بخش تخصصی یک اتاق جراحی مجهز به یک دستگاه میکروسکوپ و دستگاه اولتراسونیک جهت انجام جراحی ریشه قرار دارد. MTA ایرانی با نام تجاری Root MTA در بخش اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی تبریز توسط جناب آقای دکتر لطفی سنتزشده است و هم اکنون نیز پروژه های تهیه Root canal cream و مواد جدید رترو گرید دراین بخش در دست تحقیق است.

مقالات چاپ شده و سخنرانی های انجام شده در کنگره های بین المللی توسط اساتید بخش اندودنتیکس شامل موارد ذیل بوده است.

1- بررسی هیستولوژیک و رادیو گرافیک سیر پدیده ترمیم ضایعه پری اپیکال ایجاد شده در دندانهای کانین گر به متعاقب انجام درمان ریشه چند جلسه ای. دکتر عبدالله سلوتی ، دکتر سعید رحیمی و همکاران ، مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد – پائیز و زمستان 75

2- بررسی آزمایشگاهی نقش Tug back در نشت انتهای ریشه دندان . دکتر مهرداد لطفی و همکاران ، مجله دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی – 78

3- مقایسه میزان عدم موفقیت بی حسی موضعی در دندانهای مولر اول فک بالا و پائین . دکتر سعید رحیمی و همکاران ، مجله دانشکده پزشکی تبریز – بهار 83

4- مقایسه باقت شناسی ترمیم پرفوراسیون فورکا بوسیله Root MTA و Pro Root MTA در دندانهای تکامل یافته سگ. دکتر سعید رحیمی و همکاران مجله دانشکده دندانپزشکی تهران – پائیز 84

5- مطالعه آزمایشگاهی ریز نشت اپیکالی سه نوع سیلر متداول مورد استفاده در درمان ریشه دندان .دکتر شهریار شاهی و همکاران ،مجله پزشکی تبریز – زمستان 84

6-. Microleakage evaluation of three root-end filling materials. Lotfi M,Vosough Husseini S,Rahimi S Endodontic practice . 2003; 21-22.

7-Root canal configuration of mandibular anterior Teeth .Rahimi Saeed etal. Dentistry clinical May 2005.

8-A comparative study of the biocompatibility of three Root –end filling materials in canine Shahi S,Rahimi S,Lotfi M,Yavari H,Gaderian A. J Endod 2006; 32:776-80.

The effects of Entrocccus Feacalis .Sina Mahmood,Rahimi Saeed,etal. Dentistry,September 2006.

9-A comparative SEM investigation of the smear layer following preparation of root canals using nickel titanium rotary and hand instruments .Zand vahid,Bidar Maryam,Ghaziani Pari,Rahimi Saeed and Shahi Shahriar.Journal of oral science,march 2007.


عنوان سخنرانی های بین المللی

1. A comparison of the rate of failure in local anesthesia of maxillary and mandibular first molar. I.F.E.A. Fifth Endodontic world congress. Madrid Spain,June 2001. Dr.Rahimi Saeed.

2.Comparative Cytologic Study of Periapical Tissue Reaction to Coronal Leakage in Cat’s Canine. I.F.E.A. Fifth Endodontic world congress. Madrid Spain,June 2001. Dr.Mehrdad Lotfi.

3. Microleakage evaluation of three root end filling materials. FDI world Dental congress,Vienna,June 2003. Dr.Mehrdad Lotfi

4.The effect of various concentration of citric acid to remove smear layer. .I.F.E.A. Sixth Endodontic world congress .Brisbane,Australia. September 2004. Dr.Mehrdad Lotfi

5. Histopathological study of induced periapical lesions in cats canine.I.F.E.A. Sixth Endodontic world congress .Brisbane,Australia. September 2004.Dr Shahi Shahriar.

6. The effect of spreader penetration depth on apical seal. I.F.E.A. Sixth Endodontic world congress .Brisbane,Australia. September 2004.Dr Shahi Shahriar.

7. A comparative study of the biocompability of three root-end filling materials .Dalas,USA. April 2005.Dr Shahi Shahriar.

8. Cytological study of the periapical tissue reactions to oral flora. Honolulo,USA. April 2005.Dr Shahi Shahriar.

ایستاده ازراست به چپ:

دکتر وحید زند- دکتر حمید رضا یاوری- دکتر محمد فروغ ریحانی - دکتر سحر شکوئی

نشسته ازراست به چپ:

دکتر مهرداد لطفی- دکتر سعید رحیمی – دکتر شهریار شاهی


صفحه اصلی پست الکترونیک نقشه سایت English