درباره انجمن |نظر سنجی |عضویت در انجمن |
آمار بازدید
بازدید امروز : 124
بازدید کل : 81054
کاربران آنلاین : 2
بازدید این صفحه : 794
صفحه اصلی > گروه تهران
.: گروه تهران

پس از تأسيس دانشگاه تهران در سال 1313، به تدريج دانشكده‌هاي مختلفي تأسيس شدند كه در مجموعة دانشگاه تهران مشغول به كار شدند. بعد از تشكيل دانشكده پزشكي، «مدرسة عالي دندانسازي» كه از مؤسسات تابعة دانشكده پزشكي بود ايجاد گشت. در شهريور ماه 1318 نام «مدرسه عالي دندانسازي» به «مدرسه عالي دندانپزشكي» تغيير يافت ودروس نظري و عملي دورة چهارسالة دانشكده، با برنامه‌اي نه چندان منظم و مدون، توسط تعداد انگشت شماري از اساتيد و تني چند از مدرسين جوان‌تر تدريس مي‌گرديد.

از جمله درس «دندانپزشكي عملي و نگاهداري دندان» توسط شادروان دكتر حيدر سرخوش كه تحصيلات دندانپزشكي را در كشورهاي فرانسه وآلمان به پايان رسانده و در سال 1315 به ايران بازگشته بود، تدريس مي‌شد. از دانشجويان ايشان درآن دوران مي‌توان از شادروان خانم دكتر زهرا فردوس،آقاي دكتر باقر شاهور‌دياني خانم دكتر قدسيه برخورداري، آقاي دكتر پرويز وصالي وآقاي دكترفرشچيان نام برد كه پس از اتمام دوره دانشكده شادروان خانم دكتر فردوس وآقاي دكتر شاهوردياني توسط آقاي دكتر سرخوش به همكاري در بخش مذكور دعوت شدند.

آقاي دكتر سرخوش به مدت 5 سال از1325 الي 1330 رياست دانشكده دندانپزشكي را نيز عهده‌دار بودند. درآن دوران رشته «دندانپزشكي عملي ونگاهداري دندان» مجموعه‌اي بود از «دندانپزشكي ترميمي» امروزي و «درمان ريشه» يا به لفظ عام و فراگير:اندودانتيكس (Endodontics ) كه مرجوع است به علت‌شناسي،آسيب‌شناسي، بيولوژي و درمان آنچه كه در فضاهاي دروني دندان‌ها وجود دارد. تا سال 1335 مدرسه عالي دندانپزشكي يكي از شعب و مؤسسات وابسته به دانشكده پزشكي محسوب مي‌شد.

در اين سال به موجب يك تبصره قانوني الحاقي به قانون استخدام مدرسين دانشگاه، اين دانشكده از دانشكده پزشكي جدا گشت و رسماً به نام دانشكده دندانپزشكي ناميده شد و دورة تحصيلي آن از 4 سال به 5 سال افزايش يافت؛ و بخشهاي مختلف نظير جراحي، پريو (بيماريهاي لثه)، ارتودنسي، راديولوژي، بيماريهاي دهان و «دندانپزشكي عملي و نگاهداري دندان» براي اولين بار و به تفكيك و در محدوده‌هاي مكاني نسبتاً مشخص در آن مستقر گرديد. در بخش «دندانپزشكي عملي و ...» كماكان دروس مربوط به ترميم و حفظ و نگهداري دندان، اعم از دندانهايي كه به درمان ريشه نياز داشتند و يا آنهايي كه تنها ترميم تاج آنها مورد تجويز بود، توسط اساتيد حاضر در بخش، بصورت نظري و عملي تدريس مي‌گرديد؛ به بيان ديگر مباحث ترميمي (Operative ) و اندودانتيكس (Endodontics ) امروزي در قالب يك بخش آموزش داده مي‌شدند.اين وضعيت تا سال 1345 ادامه داشت و در طول اين دورة ده ساله (1345 ـ 1335) اساتيد ديگري نظير دكتر قدسيه برخورداري و دكتر فضل ا... فرشچيان، شادروان دكتر آفريده تاج‌بخش، دكتر امير بهادر عامري، دكتر پرويز وصالي، دكتر سيد احمد قاضي نوري و دكتر داود توسلي، به اين رشته جذب و در بخش مذكور به رياست دكتر حيدر سرخوش (استاد و رئيس بخش)، دكتر زهرا فردوس (دانشيار) و دكتر باقر شاهوردياني (رئيس درمانگاه) به كار تدريس و آموزش مشغول بودند. در سال 1345 ساختمان جديد دانشكده دندانپزشكي افتتاح گرديد و محل فعلي بخش اندودانتيكس در طبقه اول دانشكده دندانپزشكي، به همت خانم دكتر فردوس، منحصراً به تدريس دروس اندودانتيكس اختصاص يافت و گروه آموزشي اندودانتيكس از گروه ترميمي جدا گشته و بعنوان يكي از گروه‌هاي آموزشي دانشگاه تهران مستقل گشت.

در اين زمان اعضاء رسمي و دائمي گروه عبارت بودند از: دكتر زهرا فردوس (استاد و رئيس بخش)، دكتر قدسيه برخورداري (دانشيار)، دكتر سيد احمد قاضي نوري (استاديار)، دكتر داود توسلي (استاديار)؛ كه امور آموزشي اين رشته را در دو نوبت صبح و بعد از ظهر در دو نيمسال برگزار مي‌كردند. از سال 1345 دورة تحصيلي دانشكده به 6 سال افزايش يافت. در حدود سالهاي 1355 و 56، با شكل‌گيري دوره‌هاي تخصصي و تدوين آئين‌نامه‌هاي خاص اين دوره‌ها، واحدهاي دورة تخصصي رشته اندودانتيكس و طول مدت تحصيل در اين دوره تعيين شده و در كميتة مربوطه به تصويب رسيد. در طول مدت اين دو سال آقاي دكتر سيد احمد قاضي نوري، نمايندگي گروه را در كميتة برنامه‌ريزي دوره‌هاي تخصصي (به رياست آقاي دكتر دادمنش) عهده‌دار بودند.

آقاي دكتر قاضي نوري كه پس از طي دورة يكسالة تكميلي اندودانتيكس در دانشگاه ايلينوي، به ايران مراجعه نموده بودند، با به عهده گرفتن سرپرستي دورة تخصصي، عملاً اين دوره را در گروه، راه‌اندازي نمودند. در همين زمان خانم دكتر زهرا فردوس بازنشسته شدند و خانم دكتر قدسيه برخورداري، به مديريت گروه مذكور برگزيده گرديدند، كه تا زمان بازنشستگي در سال 1373 اين سمت را حفظ كردند. به تدريج خانم دكتر بدرالملوك تبريزي زاده، آقاي دكتر احمد صادقين و آقاي دكتر احمد فهيد، بعد از خاتمة تحصيلات تخصصي اندودانتيكس در خارج از كشور به ايران بازگشته و در گروه مشغول به كار شدند. نامبردگان هر يك در دوره‌هايي، سرپرستي دوره‌هاي تخصصي را به عهده داشتند و همكاري ايشان با گروه، به دلايل مختلف ادامه نيافت.

دوره‌هاي تخصصي از سال 1359 تا 1373 به عهده آقاي دكتر سيد احمد قاضي نوري بود كه ايشان در سال 1373 به تقاضاي شخصي بازنشسته شدند. از سال 1373 تا كنون، سرپرستي دوره‌هاي تخصصي به عهده آقايان دكتر احمد صادقين، دكتر كاظم آشفته يزدي، خانم دكتر علويه وحيد، آقاي دكتر حسن رزمي و آقاي دكتر محمدرضا شريفيان بوده است. در حال حاضر سرپرستي دوره‌هاي تخصصي به عهده دكتر محمد ضرابيان مي‌باشد. شادروان خانم دكتر زهرا فردوس، كه بحق بايد ايشان را بنيان‌گذار رشته اندودانتيكس در ايران ناميد از زمان استقلال گروه اندودانتيكس تا زمان بازنشستگي مدير گروه بودند پس از ايشان خانم دكتر قدسيه برخورداري مديريت گروه را بعهده گرفتند تا سال 1373 كه بازنشسته شدند و از سال 1373 تا 1381 مديريت گروه بعهده آقاي دكتر ضرابيان بود. از سال 1381 تا 1383 آقاي دكتر كاظم آشفته مدير گروه بودند و در حال حاضر آقاي دكتر محمد رضا شریفیان اين سمت را به عهده دارند. بخش اندودانتيكس در ده سال گذشته شاهد رشد كيفي و كمي قابل ملاحظه‌اي بوده و بعلت فعال شدن قسمت تخصصي آن (با توجه به كمبود فضاهاي آموزشي؛چه از نظر كلينيك و چه از نظر ايجاد كلاسهاي درس )وتأسيس لابراتوار اختصاصي، با كمك وهمكاري مديريت دانشكده فضاهاي آن توسعه پيدا كرده و با نصب يونيتهاي جديد تعداد يونيتهاي آن به 34 عدد رسيده است (27 يونيت در بخش، 6 يونيت تخصصي و 1 يونيت در كابين مربوط به جراحي‌هاي اندودانتيك) كه در حال حاضر نه تنها بزرگترين بخش آموزشي در دانشكده دندانپزشكي تهران بوده بلكه در ميان بخشهاي آموزشي دانشكده‌هاي دندانپزشكي سراسر كشور نيز بزرگترين مي‌باشد.

در حال حال حاضر گروه آموزشي اندودانتيكس علاوه بر تربيت و آموزش دانشجويان دوره دكتري، ساليانه 3 رزيدنت جهت آموزش تخصصي اين رشته مي‌پذيرد كه براي طي دوره سه ساله در بخش آموزش مي‌بينند. 6 عدد يونيت،يك كابين مخصوص بيماران هپاتيتي وساير بيماريهاي عفوني،يك كابين جراحي و يك كابين راديو‌گرافي (از دو كابين راديوگرافي موجود در بخش)؛ همچنين استفاده مستقيم از كامپيوتر و اينترنت جهت دانشجويان تخصصي اختصاص يافته است. در حال حاضر اعضا‌ء هيئت علمي بخش اندودانتيكس 12 نفر مي‌باشند؛ به شرح زير : آقاي دكتر ضرابيان (دانشيار)، آقاي دكتر آشفته (دانشیار)، آقاي دكتر رزمي (دانشيار)، آقاي دكتر شريفيان (استاديار )،آقاي دكتر شيخ رضايي (دانشیار)، خانم دكتر خدمت (دانشیار)، آقاي دكتر نكوفر (استاديار)، آقاي دكتر قربانزاده (استاديار)، آقاي دكتر امين سبحاني (استاديار)‌، آقاي دكتر بوالهري (استاديار )خانم دكتر غبرائي (استاديار)، خانم دكتر شكوهي‌نژاد (استاديار)

وسايل وامكانات آموزش تخصصي موجود در بخش اندودانتيكس:

  • دستگاه Radiovisiography (RVG ) جهت راديوگرافي ديجيتال

  • آپكس ياب الكترونيكي Raypexو Apit جهت تعيين طول كانال ريشه

  • سرآنگل روتاري والكترو موتور

  • انواع فايلهاي نيكل تيتانيوم دستي و چرخشي

  • انواع فايلها و فرزهاي طرح جديد
  • دستگاه اولتراسونيك Piezon جهت انجام جراحي‌هاي پري آپيكال

صفحه اصلی پست الکترونیک نقشه سایت English