درباره انجمن |نظر سنجی |عضویت در انجمن |
آمار بازدید
بازدید امروز : 125
بازدید کل : 81055
کاربران آنلاین : 1
بازدید این صفحه : 841
صفحه اصلی > گروه یزد
.: گروه یزد
دانشگاه علوم پزشكي يزد از سال 1372 مجوز پذيرش دانشجوي رشته دندانپزشكي را دريافت نمود و اولين دوره دانش آموختگان آن در سال 1378 فارغ التحصيل گرديدند. دانشكده دندانپزشكي يزد بر اساس رتبه بندي آموزشي دانشكده هاي دندانپزشكي ايران در سال 1382 رتبه هفتم در بين 19 دانشكده دندانپزشكي كشور را دريافت نموده است.

بخش اندودانتيك اين دانشكده فعاليت آموزشي خود را با حضور آقاي دكتر جليل مدرسي در سال 1375 آغاز نمود و آقاي دكتر مهدي تبريزي زاده در سال 1376 و آقاي دكتر زاهد محمدي در سال 1383 به اين جمع اضافه شدند. در طي ساليان گذشته اين بخش در مقاطعي افتخار همكاري با آقايان دكتر رحيم شكراميز، دكتر محمد سعيد شيخ رضايي و دكتر محسن هاشمي نيا را نيز داشته است.

بخش اندودانتيك دانشكده دندانپزشكي يزد يكي از بخشهاي فعال دانشكده در زمينه آموزش و پژوهش مي باشد. امكانات آموزشي اين بخش شامل دوازده يونيت cavo، لابراتوار مجهز به دستگاه راديوگرافي و تاريكخانه، دو دستگاه روتاري IT control، هشت دستگاه روتاري Endomate، دو دستگاه اپكس ياب و وسايل صمعي و بصري مي باشد. 

گروه اندودانتيك دانشكده دندانپزشكي يزد فعالترين گروه دانشكده در زمينه امور پژوهشي مي باشد. تأليف و ترجمه 4 كتاب، چاپ مقاله در مجلات معتبر خارجي، چاپ مقاله در مجلات داخلي، انجام طرح هاي تحقيقاتي و راهنمايي بيش از 70 پايان نامه عادي و تحقيقاتي تعدادي از فعاليتهاي پژوهشي انجام شده توسط گروه اندودانتيك اين دانشكده مي باشد.

اسامي كتب چاپ شده توسط اساتيد بخش اندودانتيك:

1-درمانهاي اندودانتيك، مشكلات و راه حلها. تأليف: دكتر مهدي تبريزي زاده

2-طرح درمان در اندودانتيك. ترجمه: دكتر مهدي تبريزي زاده- دكتر رحيم شكرآميز.

3- پالپ دندان. ترجمه: دكتر بهروز موسوي- دكتر زاهد محمدي.

4- فرهنگ لغات و اصطلاحات رشته اندودانتيكس. ترجمه: دكتر عباسعلی خادمي- دكتر زاهد محمدي.

در ضمن كتابهاي اخلاق در دندانپزشكي تأليف دكتر مهدي تبريزي زاده، دندانپزشكي مبتني بر مدرك ترجمه دكتر مهدي تبريزي زاده، دكتر حسين عقيلي و دكتر معين تقوي مراحل نهايي چاپ را مي گذرانند.

اسامي مقالات خارجي چاپ شده توسط اساتيد بخش اندودانتيك:

1- Mohammadi Z,Khademi AA. Effect of a separated rotary instrument on bacterial penetration of obturated root canals. J Clin Dent. 2006; 17(5): 131-3.

2- Mohammadi Z, Modaresi J,Yazdizadeh M. Evaluation of the antifungal effects of mineral trioxide aggregate materials. Aust Endod J.2006 Dec: 32(3): 120-2.

3- Khademi AA,Mohammadi Z,Havaee A. Evaluation of the antibacterial substantivity of several intra-canal agents. Aust Endod J. 2006; 32(3): l 12-5.

4- Mohammadi Z,Farhad A,Tabrizizadeh M. One-visit vs. multiple-visit endodontic therapy. A review. Int Dent J. 2006; 56: 289-93.

5- Modaresi J,Aghili H. Sealing ability of a new experimental "cold ceramic" material compared to glass ionomer. J Clin Dent. 2006; 17(3): 64-6.

6- Modaresi J,Mozayeni MA. Dianat O.Comparing the quality of anesthesia in normal and inflamed teeth by pulp testing. Aust Endod .1. 2005; 31(3): 120-2.

7- Tabrizizadeh M,Mohammadi Z. Invitro evaluation of antibacterial activities of root canal sealers. J Clin Dent 2005; 16: 114-6.

8-Modaresi J. Dianat O,Mozayeni MA. The efficacy comparison of ibuprofen,acetaminophen-codeine,and placebo premeditation therapy on the depth of anesthesia during treatment of inflamed teeth. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2006 Sep; 102(3): 399-403.

9- Farhad A,Mohammadi Z.Calcium hydroxide: a review. Int Dent J. 2005; 55(5): 293-301.

10- Modaresi J,Yavari AS,Dianat SO. Shahrabi S. A comparison of tissue reaction to MTA and an experimental root-end restorative material in rats. Aust Endod J. 2005; 31(2): 69-72.

 

اسامي مقالات چاپ شده توسط اساتيد بخش اندودانتيك در مجلات فارسي:

1-بررسي مشكلات آماده سازي كانال با وسايل چرخشي و دستي نيكل- تيتانيوم. دكتر تبريزي زاده- دكتر نسيم نكوفر مجله دانشگاه تهران- 1384.

2- بررسي رابطه بين ميزان سرب خون با شيوع عوارض دهاني در معدن سرب كوشك يزد. دكتر تبريزي زاده- دكتر بوذر مهجري- دكتر اخوان كرباسي- دكتر مازيار مجله دانشگاه تهران 1385.

3-مقايسه ريزنشت دو نوع ماده پر كننده انتهاي ريشه (آمالگام- MTA) با روش نفوذ رنگ. دكتر تبريزي زاده- دكتر رستم يزدي مجله جامعه اسلامي دندانپزشكان 1384.

4- بررسي فعاليت ضد ميكروبي سه نوع سيلر مورد استفاده در درمان ريشه. دكتر تبريزي زاده- دكتر مشرف مجله دانشگاه شهيد بهشتي 1384.

5-بررسي عادات تجويز آنتي بيوتيك در بين دندانپزشكان عمومي شهر يزد. دكتر تبريزي زاده- دكتر عليجاني مجله جامعه اسلامي دندانپزشكان 1384.

6-بررسي مورفولوژي كانال ريشه دندانهاي مولار اول فك پايين در شهر يزد. دكتر تبريزي زاده- دكتر ولي نژاد مجله دانشگاه يزد 1382.

7-بررسي شيوع انحناي باكولينگوالي و زاويه كانال ريشه بالا تال دندان مولار اول فك بالا در ساكتان شهر يزد. دكتر تبريزي زاده- دكتر قلي اف. مجله جامعه اسلامي دندانپزشكان 1382.

8-استفاده موضعي از كابايسين براي كمك به بي حس نمودن دندانهاي با پالپ آماسي. دكتر عبدالله سلوتي- دكتر مهدي تبريزي زاده مجله دانشگاه مشهد 1377.

9- بررسي آزمايشگاهي دقت دو دستگاه آپكس ياب الكترونيكي. دكتر تبريزي زاده- دكتر جبرئيل. مجله دانشگاه شيراز 1381.

10-بررسي مورفولوژي كانال ريشه دندانهاي انسيزور فك پايين در شهر يزد. دكتر تبريزي زاده- دكتر فرازي مجله دانشگاه تهران 1382.

11- بررسي ميزان ترس از موقعيتهاي مختلف دندانپزشكي. دكتر تبريزي زاده- دكتر آقام عليزاده مجله دانشگاه شهيد بهشتي 1382.

12- مقايسه ريزنشت سه ماده ترميمي موقت مورد استفاده در درمان ريشه. دكتر تبريزي زاده- دكتر آقاجاني مجله جامعه اسلامي دندانپزشكان 1381.

13- بررسي آزادسازي يون هيدروكسيل از گوتاپركاي حاوي هيدروكسيد كلسيم و ماده تجربي جديد براي پر كردن انتهاي ريشه « سراميك سرد». دكتر جليل مدرسي مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد 1381.

صفحه اصلی پست الکترونیک نقشه سایت English