درباره انجمن |نظر سنجی |عضویت در انجمن |
آمار بازدید
بازدید امروز : 126
بازدید کل : 81056
کاربران آنلاین : 2
بازدید این صفحه : 715
صفحه اصلی > پنجمین جشنواره علمی پژوهشی دندانپزشکی شهید دکتر احمد هدایت
.: پنجمین جشنواره علمی پژوهشی دندانپزشکی شهید دکتر احمد هدایت

پنجمين جشنوارة علمي پژوهشي دندانپزشكي شهيد دكتر احمد هدايت در تاريخ 19 اسفند ماه 1383 در تالار ابن سيناي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران برگزار شد. اين جشنواره با پيام وزير محترم بهداشت درمان و آموزش پزشكي آغاز گرديد. در اين پيام دكتر پزشكيان با اشاره به اينكه حمايت از پژوهشگران و محققان يكي از ضروريات رشد و توسعة جوامع بشري است آمادگي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي را جهت حمايت از چنين فعاليتهايي اعلام نموده اظهار داشتند كه اين‌گونه فعاليتها زمينة شناسايي استعدادهاي كارآمد بعنوان يكي از اركان حركت خلاق و پويا و ايجاد زمينة بروز خلاقيت‌هاست.

     وي يكي از ويژگيهاي پنجمين جشنواره را كه مزين به نام شهيد والامقام دكتر احمد هدايت مي‌باشد را رشد كمي و كيفي آن دانست، كه با استفاده از تجربيات گذشته و جمع‌بندي نظرات اساتيد فن در سال جاري ارتقاء چشمگير يافته است و با همكاري كلية انجمن‌هاي علمي تخصصي رشته‌هاي مختلف دندانپزشكي و هماهنگي دانشكده‌هاي دندانپزشكي سراسر كشور و دبيرخانة شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي كشور و انجمن دندانپزشكان ايران برگزار مي‌گردد.

     دكتر كاظم آشفته يزدي دبير پنجمين جشنواره با اشاره به اينكه جشنوارة دندانپزشكي شهيد هدايت به جهت تشويق و ترغيب پژوهشگران و اثرات پايدار بر رونق رو به رشد تحقيقات تشكيل گرديده است، نگاهي گذرا به آثار ارسالي به اين جشنواره كه پنجمين آن برگزار مي‌شود داشتند. برگزاري جشنواره در سال اول با 40 اثر ارسالي در سال دوم 80 اثر، سال سوم با 370 اثر، در سال چهارم با 485 اثر و در جشنوارة سال جاري با 675 اثر گوياي استقبال هرچه بيشتر محققان كشور از اين جشنواره مي‌باشد و همچنين ارتقاي سطح كيفي آثار ارسالي اعم از مقالات، كتب، پايان‌نامه‌هاي تخصصي و عمومي و نوآوري‌ها و توليدات نيز نشان از تلاش پيگير محققان عزيز كشور است. وي در خاتمه از كلية سروران و اساتيدي كه در اين راه ايشان را ياري نموده‌اند تشكر كرد و اين جشنواره را يك جشنوارة كشوري و متعلق به همة دندانپزشكان دانست. در ادامه جوايزي به محققان و اساتيد برگزيده اعطا شد، كه در اين ميان بخش اندودانتيكس دانشكدة دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران در دو قسمت پايان‌نامه‌هاي برتر تخصصي و عمومي صاحب رتبة نخست شد.

 

عنوان پايان‌نامة برتر دورة تخصصي رشتة اندودانتيكس به پايان‌نامه‌اي با عنوان «بررسي هيستولوژيك پاسخ بافتي به سه مادة Root MTA,Pro Root MTA و سمان پرتلند نوع I كاشته شده در منديبل گربة بالغ» به راهنمايي آقاي دكتر حسن رزمي و نگارش خانم دكتر ندا رمضانخاني تعلق گرفت.

 

 عنوان پايان‌نامة برتر دورة دكتري در رشتة اندودانتيكس نيز به پايان‌نامه‌اي با عنوان «بررسي كاهش باكتري داخل كانال توسط سه روش مكانيكي instrumentation دستي با k-type (s.s ) و چرخشي Race وProfile » به راهنمايي آقاي دكتر محمّد ضرابيان و خانم مرضيه عليقلي و نگارش خانم نسترن لقماني‌نژاد تعلق گرفت.

 

هم‌چنين در بخش مقالات پژوهشي جشنواره دكتر محمد اثني‌عشري با مقاله‌اي تحت عنوان «مقايسه واكنش بافتي دو مادة Pro-Root MTA ) وMTA  (Root در بافت هم‌بند Rat » رتبة نخست مقالة پژوهشي برتر را به خود اختصاص داد.

 همكاران اين مقاله پژوهشي آقايان دكتر ايمان بلورچي، دكتر بهنام اسلامي و خانم دكتر ماندانا ستاري بودند. هم‌چنين رتبة دوم ترجمة كتاب به مترجمين كتاب «ضروريات اندودنتولوژي، پيشگيري و درمان پريودنتيت آپيكال»، آقايان دكتر سعيد رحيمي و مهرداد لطفي اختصاص يافت. كتاب فوق توسط انتشارات دانشگاه علوم پزشكي تبريز به چاپ رسيده است.

صفحه اصلی پست الکترونیک نقشه سایت English