درباره انجمن |نظر سنجی |عضویت در انجمن |
آمار بازدید
بازدید امروز : 125
بازدید کل : 81055
کاربران آنلاین : 2
بازدید این صفحه : 733
صفحه اصلی > تاریخچه اندودانتیکس
.: تاریخچه اندودانتیکس

انجمن اندودانتيست‌هاي ايران (Iranian Assocciation of Endodontists) يك تشكيل علمي و صنفي با هدف تأمين، حفظ و ارتقاء سلامت سطح سلامت آحاد جامعه در حيطه مرتبط با اين علم تشكيل گرديده و براي رسيدن به اين هدف، افزايش سطح اطلاعات و آگاهي‌ها، تغيير در نگرش و ارتقاء مهارتهاي علمي همكاران محترم دندانپزشك و اندودانتيست مطابق با آخرين دستاوردهاي علمي را سرلوحه فعاليت‌هاي خود قرار داده است. هيئت مؤسس اين انجمن شامل آقايان دكتر مهدي منصف، دكتر سيد احمد قاضي نوري، دكتر مير عبداله سلوتي، دكتر احمد صادقين، دكتر كاظم آشفته یزدی، دكتر عباسعلي خادمي، دكتر محمود صفايي، دكتر محمد ضرابيان، دكتر سيد بهروز موسوي و دكتر علي كنگرلو در تيرماه 1374 سنگ بناي اين انجمن را پايه گذاري نمودند.

اولين مجمع عمومي انجمن در خرداد سال 1375 تشكيل و اعضاي هيئت مديره اول را به شرح ذيل انتخاب نمودند:

-آقاي دكتر سيد بهروز موسوي رئيس

- آقاي دكتر احمد صادقين نايب رئيس

- آقاي دكتر مير عبداله سلوتي دبیر انجمن

- آقاي دكتر اكبر خياط خزانه‌دار

- آقاي دكتر كاظم آشفته يزدي عضو

- آقاي دكتر سيد احمد قاضي نوري بازرس

- آقاي دكتر سيد محمود صفايي عضو علي البدل

- آقاي دكتر سعيد عسگري عضو علي البدل

- آقاي دكتر حسن رزمي بازرس علي البدل
 

دومين مجمع عمومي انجمن در مهرماه سال 1377 تشكيل و هيئت مديره دوم را به تركيب ذيل انتخاب نمود:

- آقاي دكتر احمد صادقين رئيس

- آقاي دكتر مير عبداله سلوتي نايب رئيس 

- آقاي دكتر اكبر خياط عضو 

- آقاي دكتر محمود صفايي خزانه‌دار

- آقاي دكتر سعيد عسگري عضو

- آقاي دكتر محمد رضا شريفيان بازرس

- آقاي دكتر حميد بحرينيان عضو علي البدل

- آقاي دكتر عباسعلي خادمي عضو علي البدل

- آقاي دكتر خسرو سهرابي بازرس علي البدل
 

سومين مجمع عمومي انجمن در مهرماه 1379 سومين هيئت مديره انجمن را با تركيب زير برگزيد:

- آقاي دكتر سعيد عسگري رئيس

- آقاي دكتر اكبر خياط نايب رئيس

- آقاي دكتر اكبر فلاح رستگار عضو

- آقاي دكتر محمد اثني عشري خزانه‌دار

- آقاي دكتر حميد بحرينيان عضو

- آقاي دكتر محمد رضا شريفيان بازرس

- آقاي دكتر مهرداد لطفي عضو علي البدل

- آقاي دكتر محمد سعيد شيخ رضايي عضو علي البدل

- آقاي دكتر محسن امين سبحاني بازرس علي البدل

چهارمين مجمع عمومي انجمن در مرداد ماه سال 1۳۸1 در محل برگزاري كنگره ششم (سالن همايش‌هاي رازي) برگزار گرديد و تركيب ذيل را جهت خدمت در هيئت مديره دوره چهارم انتخاب كرد:

- آقاي دكتر سعيد عسگري رئيس

- آقاي دكتر محمدرضا شريفيان نايب رئيس

- آقاي دكتر اكبر فلاح رستگار عضو

- آقاي دكتر محمد اثني عشري خزانه‌دار

- آقاي دكتر حسن رزمي عضو

- آقاي دكتر محسن امين سبحاني بازرس

- آقاي دكتر محمد سعيد شيخ رضايي عضو علي‌ البدل

- آقاي دكتر علي كنگرلو عضو علي البدل

- آقاي دكتر خسرو سهرابي بازرس علي البدل

پنجمين دوره هيئت مديره در بهمن ماه سال 1383 در شهر شيراز و در محل برگزاري كنگره هشتم توسط مجمع عمومي به شرح ذيل انتخاب گرديد:

- آقاي دكتر سعيد عسگري رئيس

- آقاي دكتر حسن رزمي نايب رئيس

- آقاي دكتر محمد اثني عشري خزانه‌دار

- آقاي دكتر محمد حسن ضرابي دبير انجمن

- آقاي دكتر اكبر خياط عضو

- آقاي دكتر اكبر فلاح رستگار عضو

- آقاي دكتر محمود صفايي عضو

- آقاي دكتر محسن امين سبحاني بازرس

- آقاي دكتر مسعود پريرخ عضو علي البدل

- آقاي دكتر مسعود براتي عضو علي البدل

- آقاي دكتر فريبرز معظمي بازرس علي البدل

ششمين دوره هيئت مديره در مردادماه 1386 در شهر تهران در محل برگزاري دهمين همايش انجمن در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي توسط مجمع عمومي به شرح ذيل انتخاب گرديد:

- آقای دكتر محمد جعفر اقبال رئيس

- آقای دكتر حسن رزمي نايب رئيس

- آقای دكتر سعيد عسگري عضو

- آقای دكتر محمد اثنی عشری خزانه دار

- خانم دكتر ناهيد اخلاقي دبیر انجمن

- آقای دكتر سعيد پریرخ عضو

- آقای دكتر حميد بحرينيان عضو

- آقای دكتر محسن امين سبحاني بازرس

- آقای دكتر محمود صفايي عضو علي البدل

- آقای دكتر علي كنگرلو عضو علي البدل

- آقای دكتر بابك زندی بازرس علي البدل

هفتمين دوره هيئت مديره در مردادماه 1389 در شهر مشهد مقدس در محل سالن همای های صدا و سیمای مشهد(صبا) توسط مجمع عمومي به شرح ذيل انتخاب گرديد.

- آقاي دكتر حسن رزمی رئيس هيئت مديره

- آقای دكتر محمد جعفر اقبال دبير انجمن

- خانم دكتر جمیله قدوسی عضو هيئت مديره

- آقاي مسعود پریرخ عضو هيئت مديره

- خانم دکتر ناهید اخلاقی عضو هيئت مديره

- آقاي دكتر محسن امین سبحانی خزانه‌دار

- آقاي دكتر کاظم آشفته یزدی بازرس

- آقاي دكتر سعید عسگری عضو علي‌البدل

- آقاي دكتر سعید عسگری عضو علي‌البدل

- آقاي دكتر مسعود ساعتچی عضو علي‌البدل

- آقاي دكتر حسین اکبری بازرس علي‌البدل

از سال 1376 با تصویب هیئت مدیره انجمن مقرر گرديد به صورت ساليانه اين انجمن اقدام به برگزاري همايش‌هاي علمي تخصصي نمايد و طبق اين برنامه‌ريزي تاكنون یازده همايش بين‌المللي اين انجمن با حضور دانشمندان و محققان برجسته داخلي و خارجي به صورت سنواتي و به شرح زير برگزار شده است.

با همكاري دانشگاه علوم پزشكي

محل بـــرگــزاري

دبير همايش

رئيس همايش

عنوان همايش

تهران

تهران-مركز همايشهاي صدا و سيما

دكتر احمد صادقين

-

اولين

مشهد

مشهد – دانشكده دندانپزشكي

دكتر مير عبداله سلوتي

دكتر مهدي منصف

دومين

شـيراز

شيراز- مركز همايشهاي صدرا و سينا

دكتر اكبر خياط

-

سومين

اصفهان

اصفهان – مركز همايشهاي دانشگاه

دكتر حميد بحرينيان

-

چهارمين

شهيد بهشتي

تهران – مركز همايشهاي رازي

دكتر سعيد عسگري

دكترمحمدجعفر اقبال

پنجمين

تهران

تهران – مركز همايشهاي رازي

دكتر حسن رزمي

-

ششمين

مشهد

مشهد – هتل پرديسان

دكتر اكبر فلاح رستگار

دكترميرعبداله سلوتي

هفتمين

شـيراز

شيراز – مركز همايشهاي صدرا و سينا

دكتر اكبر خياط

-

هشتمين

اصفهان

اصفهان – مركز همايشهاي دانشگاه

دكتر عباسعلي خادمي

دكتر بهروز موسوي

نهمين

شهيد بهشتي

تهران مركز همايشهاي امام خميني

دكتر محمد اثني عشري

دكتر عباس زالي

دهمين

تهران

تهران - هتل المپيك

دكتر حسن رزمي

دكتر محمد ضرابيان

يازدهمين

دانشگاه آزاد اسلامی تهران

تهران هتل المپیک

دکتر ناهید اخلاقی

-

دوازدهمین

مشهد مقدس

سالن همایش های صدا و سیمای مشهد (صبا)

دکتر جمیله قدوسی

دکتر محمد حسین ضرابی

سیزدهمین

شیراز

سالن های جهاد دانشگاهی

دکتر فریبرز معظمی

دکتراکبر خیاط

چهاردهمین

از سال 1376 با تصويب هيئت مديره انجمن تاكنون اين انجمن اقدام به انتشار جزوات آموزشي راهنماي بيماران، لغت‌نامه رشته اندودانتيكس و برگزاري دوره‌هاي آموزش مدون و بازآموزي به كمك محققين و اساتيد داخل و خارج از كشور نموده است.

از پاييز سال 1383 هيئت مديره انجمن مصمم گرديد كه خبرنامه فصلي خود را منتشر نمايد و با همت دست‌اندركاران امر، بخوبي از عهده آن برآمد و هم اكنون اين خبرنامه به صورت دوره‌اي چاپ شده و در اختيار اعضاء قرار مي‌گيرد.

همچنين از سال 1385 مجله علمي انگليسي (Iranian Endodontic Journal) با همت هيئت تحريريه و با پشتيباني هيئت مديره انجمن فعاليت خود را آغاز نموده است. خوشبختانه اين ژورنال توسط كميسيون نشريات معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مورد بررسي و تأييد قرار گرفته و هم اكنون تنها ژورنال انگليسي – تخصصي حرفه دندانپزشكي محسوب مي‌گردد كه داراي امتياز علمي و پژوهشي است.

اين ژورنال علمي همراه با كتب، خبرنامه و جزوات علمي ديگر به طور رايگان و به صورت دوره‌اي جهت اعضاء انجمن ارسال مي‌گردد.

قابل ذكر مي‌باشد كه هم‌اكنون اين انجمن دارای حدود پانصد نفر عضو پيوسته و وابسته مي‌باشد و از آنجا كه عضويت در اين انجمن براي ساير متخصصين و دندانپزشكان گرامي امكانپذير مي‌باشد درصورتي كه همكاران ارجمند براي عضويت در انجمن اندودانتيست‌هاي ايران ابراز تمايل نمايند با آغوش باز استقبال به عمل خواهد آمد.

صفحه اصلی پست الکترونیک نقشه سایت English